RSS
A A A
SmodBIP

POKL


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance realizuje projekt „ Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 .
Celem projektu jest aktywna integracja w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na terenie powiatu stargardzkiego poprzez zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społeczno-życiowych. Projekt obejmuje lata 2007-2013, bierze w nim udział dziesięć Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Stargardzkiego. Głównymi beneficjentami projektu są osoby (niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, bezrobotni) korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Działania podejmowane w projekcie mają na celu:

-podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
-przeciwdziałanie stereotypom panującym na rynku pracy dotyczącym kobiet,
-zwiększenie poziomu motywacji do podejmowania działań eliminujących zjawisko nabytej bezradności.
Szkolenia prowadzone są w zakresie:
-treningu interpersonalnego i intrapersonalnego,
-planowania i zarządzania czasem
-nabycia umiejętności poruszania się po rynku pracy,
-wzrostu motywacji i aspiracji zawodowych.

W minionych latach działaniami objętych było 69 osób korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka.

Przeprowadzono z nimi szkolenia zawodowe między innymi:

„opieka na d osoba starszą”, „ szkolenia z zakresu małej gastronomi”, „obsługa koparko-ładowarki”, „ wózki widłowe”, „stylizacja paznokci”, „kadry i płace, specjalista ds. rachunkowości”, „masaż klasyczny”, „bukieciarstwo, florystyka”, „projektowanie i tworzenie biżuterii”, „ kurs na prawo jazdy kat. B.

Poza szkoleniami zawodowymi osoby skorzystały również z fachowej pomocy psychologów, doradców zawodowych, terapeutów co miało na celu podnieść ich samoocenę, wzmocnić ich pozycję, nauczyć poruszania się na rynku pracy. Działaniami objęte były również rodziny beneficjentów, w tym celu odbyły się festyny rodzinne, z elementami edukacyjnymi, socjoterapeutycznymi, integracyjnymi. Spotkania odbywały się w latach 2011 i 2012. Cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników.

Część osób, która skorzystała ze szkoleń podjęła pracę, otworzyła działalność gospodarczą, co świadczy o efektach i zasadności projektu, którego motto brzmi „Człowiek –najlepsza inwestycja”

Element realizacji projektu systemowego „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanym ze środków Europejskiego funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 .Opublikował: Anna Skorofil
Publikacja dnia: 04.03.2013
Podpisał: Anna Skorofil
Dokument z dnia: 04.03.2013
Dokument oglądany razy: 1 691